fbpx

Jak automatizovaný systém s chatbotem vygeneroval 736 poptávek na fotovoltaické panely za 3 měsíce

Jak automatizovaný systém s chatbotem vygeneroval 736 poptávek na fotovoltaické panely za 3 měsíce

Czech Energy Team je společnost, která učí lidi vyrábět elektrickou energii ze slunce

Cíl: Realizace kampaně pro získání poptávky na realizaci fotovoltaiky

Vzhledem k omezením období pandemie Covid -19 si firma uvědomila, že její stávající obchodní model získávání poptávek je neefektivní a potřebovala zajistit přechod na automatizovaný online systém získávání kontaktů a poptávek na realizaci svých zakázek. Proto byl jako základní prvek celé kampaně byl zvolen komunikační chatbot, který provedl zájemce celým procesem od prvního kontaktu až po odeslání poptávky a zajištění návštěvy odborného technika.

Cesta zákazníka s automatizovanou komunikací a termínem schůzky

Kampaň měla dva cíle. Prvním cílem bylo získání kontaktu na zájemce o fotovoltaiku. Druhým cílem pak bylo vytvoření předběžné cenové kalkulace a domluvení termínu schůzky s konzultantem společnosti.

Pro splnění prvního cíle byla vytvořena reklamní kampaň s upoutávkou na využití dotací z programu Zelená úsporám, kdy si mohl zájemce zdarma zjistit, zda splňuje základní předpoklady pro udělení dotace. Po kliknutí na reklamu byl uživatel přesměrován do chatbota, kde zadal základní parametry své nemovitosti a její lokalitu. Na základě těchto kritérií systém vyhodnotil, zda uchazeč splňuje základní podmínky pro udělení dotace.

Jako druhý krok byla potom předběžná cenová kalkulace na realizaci fotovoltaických panelů. Uživatel zadal požadované informace pro výpočet a systém vytvořil předběžnou kalkulaci, kterou odeslal uživateli na email. Také mu vypočetl předpokládanou úsporu a dobu návratnosti investice.

Chatbot uživatele dále vedl k dohodnutí termínu schůzky se zástupcem společnosti, který na místě vykonal potřebná měření a vyhotovil přesnou cenovou kalkulaci a uzavřel obchod. 

Pro co největší komfort práce obchodních zástupců byl systém vytvořen tak, že obchodní zástupce dostal přímo kontaktní údaje na zájemce, včetně všech podkladů a termín schůzky. Ta mohla být dokonce vykonána i online, přes aplikace Zoom nebo Google Meet. Obchodníci tak získali vše na zlatém podnose:)

Za 3 měsíce chatbot vygeneroval 736 poptávek na realizaci

Právě proto, že byl systém navržen uživatelsky velmi komfortně, přitom jednoduše a srozumitelně, míra dokončení celého procesu byla více jak 87%. Chatbot sám, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu vyobchodoval 736 poptávek za 3 měsíce! Znáte takového obchodníka?

Vlastimil Huňka

Zakladatel a ředitel společnosti Czech Energy Team

Automatizovaná tvorba cenových kalkulací je věc, která posune vaše podnikání na zcela novou úroveň. Lidé dnes chtějí všechno hned, v neděli nebo ve 2h ráno. Díky zapojení chatbota můžete generovat poptávky a cenové kalkulace zcela automatizovaně a zcela bez vaší přítomnosti 24h denně a 7 dní v týdnu!

Zajímalo by vás využití automatických cenových kalkulací?

Chtěli byste využít tyto marketingové strategie a

automatizovaný systém i pro Vaše podnikání?